Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

bản vẽ nhà cấp 4 rộng 8m đến 8,5m sâu 20m đến 21mV kế hoch này. Ch nói "nhà tôi", nó tuyt đi xng đu hi, trước hiên nhà, có gm đỡ bản vẽ nhà cấp 4 rộng 8m đến 8,5m sâu 20m đến 21mcái ca s đó.Tng kế hoch bao gm bn phòng ng. - Ba và xung - 3 / 2, phòng tm, phòng ln và rng rãi trong phòng riêng.Trò chơi còn có mt phòng tng trên, có mt quán bar và ướt có sn.
Chc năng đc bit quan sát: 9 feet cao trn nhà sàn chính, lò sưởi trong phòng ln, các phòng ng, phòng làm vic trong ni b b sung, trong phòng ng bn bước vào phòng và phòng máy ch chính trong phòng tm trong bn tm, spa, nhà bếp ca mt hòn đo, ca Sau ca ghế dài và mt b qun áo ca căn phòng..
Hai cánh ca m đến thư phòng, ca sau Gallery, được chúa Sa - lum, vào phòng tm và phòng chính trò chơi.Mt ga ra đc lp kế hoch, bao gm c bn thiết kế ca gia đình.

Anh s thích cho kế hoch này gi là nhà.Nó có đ ln, toàn b gia đình, có mt b ngoài, s khiến anh ghen t xóm.Có bìa hành lang bo v mc, trong đó có mt hành lang và chùm tia sáng.Ct bên trái, trang trí bên ngoài, có mt cu vng trên phòng ln, lò sưởi và trung tâm truyn thông.Thêm chuyên mc riêng đi phòng bu chính thc t nhà hàng.Mt góc đo mt cách thoi mái và nhà bếp ngay góc ph.Th hai bao gm cng vòm có th thông qua mt cánh ca góc ph.Theo Trung tâm hành lang cánh phi tìm phòng Chính, s hu mt bu Sa - lum, bn tm trong bn tm vi spa, vào phòng git đ, và mt kibản vẽ nhà cấp 4 rộng 8m đến 8,5m sâu 20m đến 21m vào t qun áo.Thêm hai phòng ng đng sau kế hoch chia s Jack và Jill Bath.Không gian văn phòng Gia Đình Hip ra đ th phng.Lưu tr tt c các xe ti bên trong gia đình rt tt.

Related Posts

bản vẽ nhà cấp 4 rộng 8m đến 8,5m sâu 20m đến 21m
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.