Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

mẫu biệt thự 2 tầng diện tích 120m2 kích thước 8x15m hoặc 8,5x14m-1


S dng quan đim, và c gng s dng mt sườn núi khu mẫu biệt thự 2 tầng diện tích 120m2 kích thước 8x15m hoặc 8,5x14m-1 vc thông qua s la chn này. n tượng nhà đến Pháp là ngôi làng nông thôn.Không ch thêm mt khuôn mt xinh đp, thiết kế này cung cp mt đ th phng đy cơ s và đc bit được b nhim.Trn nhà phòng sang trng cao ca các cp chính; nhà bếp và phòng ng chính là bu.Phòng ln được b nhim làm lò sưởi, mt trung tâm truyn thông và cng
Bm sinh ca trường tho nguyên t khu vc đi hoàn ho, gia đình này kêu gi nhiu góc đ.T mt người b che mái hiên ngang vào Chúa, bên trái và bên phi tìm mt phòng chc năng tích hp chính thc phòng ăn. - nhà hàng.Phòng ln, nhà bếp và góc quay tr li và m mt ph ngoài hiên.Chú ý vào khay Trn nhà phòng ln, cũng có lò sưởi và trung tâm truyn thông.Nhà bếp có mt công c bước vào phòng, m mt bi bàn phc v tt c câm ba tng nhà.Phòng chính tng chính.Nó có mt cái bn tm riêng vi spa và đi b qua t qun áo.Ca t qun áo cui cùng dn ti phòng git đ.Tng trên có ba phòng ng và mt khu nghiên cu.Phòng ng 2 cha mt phòng ng phòng tm riêng, và 3 và 4 chia s nguyên mt bn tm.Ba người đu có rt nhiu t đng đ.Thp hơn mc cung cp thêm mt phòng ng đy bn tm, phòng chơi vi lò sưởi và trung tâm truyn thông, hm rượu và hai không gian lưu tr khng l.Mt ca hàng không gian 4 dòng garage cũng vi cp đ đó.

Thêm ba phòng ng trên và có phòng tm riêng.Lò sưởi m phòng ng chính mẫu biệt thự 2 tầng diện tích 120m2 kích thước 8x15m hoặc 8,5x14m-1 ni b ca c hai bên.Tm có sui nước nóng trong bn tm, nhà v sinh và phòng tm vòi sen khng l.Bu không gian lưu tr và tin thưởng căn h đã hoàn thành ln th hai.

Related Posts

mẫu biệt thự 2 tầng diện tích 120m2 kích thước 8x15m hoặc 8,5x14m-1
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.