Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

mẫu biệt thự 3 tầng 70m2 kích thước 7m và 9m phong cách tân cổ điên

Đàng hoàng đ tr vì vào hai tng được thiết kế đc bit này - mt cu vng mẫu biệt thự 3 tầng 70m2 kích thước 7m và 9m phong cách tân cổ điên trên đu khng l, gch bao quanh, bu h rt sn lòng chào đón mi người đến thăm.Tng trong kế hoch cũng không có gì thiếu, mc dù có th cha, nhưng nó cũng cp nht xu hướng hin ti. hai hành lang ca c hai bên là mt phòng làm vic và chính thc ca nhà hàng.Phòng ăn và nhà bếp được kết ni thông qua mt người qun gia ca trong kho đ ăn, và có sn trong phòng.Mt người khng l có mt phòng ln un cong kính tường kiến, trung tâm truyn thông và góc b lò sưởi.Như vy có góc dn ti mt không gian lưu tr hàng hiên.Dch v tm git và na trong đi snh, dn đến hai chiếc xe trong garage (chú ý không gian ca ca hàng đây).Tt c 4 phòng ng trên. Và tt c đu có mt công thc vào t qun áo.Ch căn h có mt Sa - Lum và kéo cu vng trên trn nhà, lò sưởi và bn tm trong bn tm bn cùng đôi vi spa.Vào loi t có i được trung tâm.

Mc dù b cho cuc sng nông thôn, mùi v, nhưng li cho phép mi người trong căn phòng nh này trong cuc sng xa hoa.Đóng gói trước hiên nhà m trước li vào, cũng phòng ln, trong đó có mt cái lò sưởi và trung tâm truyn thông tích hp.Trên đo có mt góc bếp ràng buc vi ca che sân nhà.Mt văn phòng riêng t hành lang cánh ca m, tích hp và cung cp.Hành lang phía dưới là mt na trong bn tm và thang máy lên các tng trên.Ln gn phòng git đ là mt loi đ ăn vào phòng, và có sn các ngăn ca gara và 3 xe.Ti gn trước kế hoch là phòng ng và tiến vào loi t qun áo và tm đy đ.S dng nó như là phòng khách ca ch nhân hay gi li nó.Tt c các phòng chính có 9 feet lên trn nhà, ngoi tr phòng ln, đó là cu vng trên.Thêm mt phòng đy đ vi cu vng trên sa - Lum và ban công là lu, cùng vi hai gia đình mẫu biệt thự 3 tầng 70m2 kích thước 7m và 9m phong cách tân cổ điên phòng ng, mt nghiên cu không gian ln và mt gii thưởng trong Ga - ra.Phòng ng và 2 phòng ng chính có công thc vào t qun áo.

Related Posts

mẫu biệt thự 3 tầng 70m2 kích thước 7m và 9m phong cách tân cổ điên
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.