Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Mẫu thiết kế nhà 4x18m áp dụng cho 4x17,5m và 4x19mMẫu thiết kế nhà 4x18m áp dụng cho 4x17,5m và 4x19 thiết kế đẹp nhất

Chng minh ca Scar, được thiết kế Mẫu thiết kế nhà 4x18m đ có th là gói nh.Tn hưởng không khí lưu thông và lưu hành ca nhà thiết kế nh nếu bao gm c ánh sáng t nhiên và Trn Cao, rt nhiu là có th.Gia đình anh s nhà Scar có quyn.
Hin đi hóa bước vào nhà, anh s thy mình trong hành lang, bên trái có mt t qun áo, áo choàng, bên phi là văn phòng.Vào phòng ln, anh s v vi trn cao 14 feet to ra ý nghĩa rng ln.Lược thp hơn 10 feet Trn chia không gian này t nhà bếp và phòng ăn qua bên trái.Nhưng bn có th s quyết đnh li trong phòng ln mt thi gian, đ thưởng thc nhng góc b lò sưởi và trung tâm truyn thông  áp dụng cho 4x17,5m và 4x19m tích hp, và nó trượt ca sau phn ghi đè lên boong tàu.

Xin giới thiệu Mẫu thiết kế nhà 4x18m áp dụng cho 4x17,5m và 4x19 wuys vị t ham khảo

Contemporary thiết kế ngôi nhà, thích làm mt thanh lch Dunlang tuyên bố Mẫu thiết kế nhà 4x18m áp dụng cho 4x17,5m bt c đường.Đây là b sưu tp chúng ta trong không gian nht đương thi là mt trong nhng li ích ca quê hương.Rand người thoi mái vi kích c mt phòng ng, phòng tm và mt bu phòng khách / bếp din tích là người hoàn ho cho ngh dưỡng, thuê người và vi sng enthusiast.Hãy tưởng tượng xem cái này gn gàng, nhà thanh lch.
Khi anh gn Rand người, s bt đi xng này xu hướng hin đi ca nhà nóc xe là manh mi.T ca chính, trên mái nhà là phng. bên trái, mái nghiêng trên ca s đen, to thành mt bc tường.Khi anh vào bu không gian sng khi anh đi mt vi bc tường ca ca s.Mt cây xon li trong căn phòng này, luôn tràn ngp ánh sáng t nhiên, do nghiêng trên nóc xe.Phòng khách là mt tòa nhà được trang trí 4x19m làm mát t nhiên: mái che nng treo bên ngoài phòng ln, đ h tr trên đa đim t chc.

Mẫu thiết kế nhà 4x18m áp dụng cho 4x17,5m và 4x19 nghiêm cấm sao chép

Trên lu, anh s tìm thy mt căn h xinh đp, đy ánh sáng t nhiên do mt dãy ca s.Nhng "phòng dư Morris Craftsman nhà có th làm mt kế hoch phòng trò chơi hoàn ho, hai văn phòng Mẫu thiết kế nhà 4x18m áp dụng cho 4x17,5m và 4x19m hay thư vin.Trên lu có hai phòng ng, trong đó có mt phòng v sinh. sau nhà, anh s tìm thy mt th hai khu vc đ phi hp vi cuc sng ngoài tri, trước hiên nhà.
Chúng ta b Morris Chúng ta truyn thng khu thiết kế tp, vì nó khuyến khích khu Interactive.Hãy tưởng tượng nhng th th công ngôi nhà xinh đp này kế hoch ca người đi b thân thin, cây ci và xóm!Nhìn chung, gia đình này. Kế hoch được thiết kế gn, nhưng s xut hin ca th th công truyn thng, trên, nhưng hin nay hot đng ca gia đình b trí - hoàn ho.

Related Posts

Mẫu thiết kế nhà 4x18m áp dụng cho 4x17,5m và 4x19m
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.