Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

mẫu thiết kế nhà mặt tiền 3,9m đến 4,1m sâu 11m đến 12mTrong phong cách truyn thng, ch là mt chút..., đây là mt ngôi nhà mẫu thiết kế nhà mặt tiền 3,9m đến 4,1m sâu 11m đến 12mto c thoi mái, nhưng không.V bc ca ging mái đá, kim loi, li vào mái hiên và mt điu thú v nóc xe hiu chnh appearance.Cp bc chính là rt m hai lp phòng ln, chính thc góc bếp nhà hàng, sáng và hòn đo to thành không gian ca cơ th sng.Ct trang trí cho nhà hàng và phòng ln gia Visual tách ra.Mt tin ích gia đình ngi trước ca văn phòng bên phi.Phòng chính trên sàn chính, hai gia đình thưởng phòng ng và mt phòng trên lu.Phòng tm chính là người đc bit thu hút nước ln Bán Nguyt tm, phòng tm tm và áo khoác.Chu đáo là thêm c gia đình gm có sn trong văn phòng, nhà hàng và phòng ln; mt góc sân nhà bao ph bên ngoài; mt cái lò sưởi trong phòng ln; mt bùn băng ghế phòng git đ; và mt người qun gia ca nhà hàng đ ăn và nhà bếp phòng kết ni.Hai ga - Ra - 1 và mt double - vòng tròn được thiết kế đ th phng.

V sau kế hoch kết hp, làm cho nó hp dn mt thiết kế - xây dng ch 2, hoc kết hp nhiu nhiu dinh th ca gia đình c Cng đng.Mi cung cp mt đ th phng đy cơ s và chi tiết.Bt đu t single garage, vào li vào snh chính.Nó có mt li vào có, tng hai cu thang và mt t qun áo trong hang.Và khu vc phc v cuc sng là phía sau, bao gm mt hình ch U và bước vào nhà bếp, phòng khách, phòng máy dao nĩa, mt lò sưởi và tích hp vi INS và mt ba ti vi mt cng không gian bao ph.Chú ý, nhà bếp, phòng tm, đi din vi mt na.Ba phòng ng trên lu tìm thy: mt bu vi phòng tm và phòng chính mẫu thiết kế nhà mặt tiền 3,9m đến 4,1m sâu 11m đến 12m ln vào loi t qun áo và hai gia đình chia s mt phòng ng đy bn tm.Xin hãy chú ý, máy git cũng thun tin tng trên.Nó cho phép truy cp vào nhà kho.

Related Posts

mẫu thiết kế nhà mặt tiền 3,9m đến 4,1m sâu 11m đến 12m
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.