Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

mẫu thiết kế nhà mặt tiền 5,5m đến 6,6m sâu 15m đến 16m

Sườn núi thiết kế cung cp gii pháp tt nht, có sườmẫu thiết kế nhà mặt tiền 5,5m đến 6,6m sâu 15m đến 16m dc ca website.Đây dc. Th th công không ch rng rãi, hin lành, và là mt hình nh hưởng.Nghiêng cng chính là n tượng rườm rà và m mt lp chính, t l sng ph biến. hành lang có mt li vào cu thang ln, có hai tng thp.Bên phi là mt căn phòng ln dn đến phòng trưng bày, nó có hai ca dn ti có không gian m ca ca kho bao ph trên boong.Ngi bên cnh lò sưởi trung tâm truyn thông.Đây là nhà hàng bình thường, mt người qun gia ca trong kho đ ăn trong bếp, mt hòn đo vi mt góc tiếp cn vi sân nhà.Phòng chính và phòng làm vic là t hành lang, bên trái.Tìm kiếm mt phòng tm trong phòng ông ch tt và tích hp hôi hám.Na tm git và hoàn thành các cp chính.Thp hơn mc ca ba người cung cp thêm phòng ng phòng tm riêng. - tt c. mc này phòng trò chơi có lò sưởi và Media Center, cng thêm ca bo v sân nhà.Có mt hm rượu, mt máy tính trung tâm m ướt, mt quán rượu, mt rp chiếu phim gia đình và mt phòng git đ.

Trang tri gp th - Kết qu là gia đình mi này có kích c ca mt ngôi nhà.T mt trung tâm hành lang cng th bt đu.Bên trái là mt phòng có 9 feet cao chính thc ca nhà hàng.Bên phi là cu vng trên phòng ln.Tn hưởng nhng lò sưởi m trong mt góc phòng ln, và ông xem truyn hình t trung tâm truyn thông mt góc khác.Mt dp nhà hàng ca tt c các góc (vi cng truy cp) và mt kế hoch đo nhà bếp phía sau. phía sau chúng là mt phòng (hay phòng ng) và hoàn toàn trong phòng tm.Phòng git đ nm ngoài ca, có th đưa anh đến đôi Garage (đưa ca hàng không gian).Có ba phòng ng trên lu đu có cu vng trên trn nhà.Phòng tm trong bn tm đy nhng đc đim chính: spa, đôi chìm, vào loi tủ mẫu thiết kế nhà mặt tiền 5,5m đến 6,6m sâu 15m đến 16mqun áo và mt phòng tm trong nhà v sinh.Gia đình chia s mt phòng ng phòng tm bn tm đôi.

Related Posts

mẫu thiết kế nhà mặt tiền 5,5m đến 6,6m sâu 15m đến 16m
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.